“C”シワット、母に捧げた感謝と誓いの言葉(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/entertainment/198749

“ซี”ศิวัฒน์โพสต์ขอบคุณสัญญาจะเข็ม(เข้ม)แข็ง
“C”シワット、母に感謝と強く生きる誓いの言葉を捧げる
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 11:45 น.
2556年4月21日(日曜日)11時45分
กรณีการเสียชีวิตของคุณแม่อี๊ด สุวรรณี มารดาพระเอกหนุ่มช่อง7 “ซี”ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
チャンネル7の若手スター”C”ことシワット・チョートチャイチャリンの母親ウート・スワニーさんが亡くなった件は、
ที่เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ที่รพ.กรุงเทพคริสเตียนเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา
去る4月20日、バンコク・クリスチャン病院で突然死だった。
หลังจะเข้าผ่าตัดหัวเข่าแต่ตรวจเจออาการเส้นเลือดในสมองตีบก่อน
膝の手術をする予定だったが、その前に検査で脳血栓症の症状が見つかった。
ทำให้พระเอกคนดังถึงขั้นช็อกเนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.55 พระเอกหนุ่มได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
これに先立つ55年12月18日に、ワット·プラケオ・ファチュラマニーで出家式典に参加した有名な若手スターは、これによりショック状態になった。
โดยพระเอกหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์ในวันอุปสมบทว่า
出家の日に若手スターがインタビューで語ったことによると、
เป็นการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณแม่และยกผลบุญให้พ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
出家は、母がしてくれたことに報いるためと、既に亡くなった父へ徳を捧げるためである。
ที่ผ่านมาได้ทำอะไรที่ลืมตัวเองไปเยอะ
以前は、色々と自分自身を失った行動をしてきた。
ก่อนบวชก็มีทำให้แม่ต้องเสียใจหลายเรื่อง
出家前も、母を悲しませるような事を沢山した。
หลังจากที่ได้บวชแล้วจะเป็นลูกที่ดี
出家後は良い息子になりたいと思う。

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

“ซี”ศิวัฒน์:”C”シワット
โพสต์:投稿する、言葉を捧げる
ขอบคุณ:ありがとう、感謝する
สัญญา:約束する、誓う
จะ:~する、will
เข็ม(เข้ม)แข็ง:強い

โพสต์「ポスト、投稿する」は、以前の記事でも、「フェイスブックへの投稿」という使われ方で出てきましたが、
よく使われるので、もう一般的な外来語なのかもしれません。
ここでは、文脈から、「言葉を捧げる」としました。

จะの次は、原文ではเข็มとなっていますが、ขの声調記号がマイタイクーだと「針、指針、目標」という意味です。
ขの声調記号がマイトーでเข้มならば、「強い」という意味で、その次のแข็งと合わせて熟語として「強い」という意味になります。
จะの次には動詞もしくは形容詞が来るべきで、เข้มになっているのは誤植かと思われます。

また、分かりづらかったので、原文の直訳には無い「母に」という言葉を足しました。

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 11:45 น.:2556年4月21日(日曜日)11時45分
กรณี:事情、事件、原因、結果
การ:事
เสียชีวิต:死亡する
ของ:~の
คุณแม่:母
อี๊ด สุวรรณี:ウート・スワニー
มารดา:母
พระเอก:主役
หนุ่ม:若者(男)
ช่อง7:チャンネル7
“ซี”ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์:”C”ことシワット・チョートチャイチャリン

「母」はคุณแม่が一般的で、มารดาはあまり聞きませんね。
พระเอกหนุ่มは、「若手スター」としました。

ที่:~で
เสียชีวิต:死亡する
อย่าง:~の形で
กะทันหัน:突然
ที่:~で
รพ.กรุงเทพคริสเตียน:バンコク・クリスチャン病院
เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา:去る4月20日

รพ.はโรงพยาบาล「病院」の略字です。

หลัง:~の後に
จะ:will
เข้า:入る
ผ่าตัด:手術
หัวเข่า:膝頭
แต่:しかし
ตรวจ:検査
เจอ:見つける
อาการ:症状
เส้นเลือดในสมองตีบ:脳血栓症
ก่อน:前に

เส้นเลือดในสมองตีบは、เส้น「線」เลือด「血」ใน「内」สมอง「脳」ตีบ「狭い、通らない」で「脳血栓症」になります。

ทำให้:~させた
พระเอก:若手スター
คน:人
ดัง:有名な
ถึง:~に至る
ขั้น:段階、状態
ช็อก:ショックを受ける
เนื่องจาก:~の原因で
ก่อนหน้า:~に先立って、真っ先に、とりあえず
นี้:これ
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.55:55年12月18日
พระเอกหนุ่ม:若手スター
ได้:~した
เข้า:参加する
พิธี:式典
อุปสมบท:出家する
ที่:~で
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี:ワット·プラケオ・ファチュラマニー

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี「ワット·プラケオ・ファチュラマニー」はバンコクにあるお寺です。

โดย:~によって
พระเอกหนุ่ม:若手スター
ได้:~した
ให้:させた
สัมภาษณ์:インタビューする、談話する
ใน:内
วัน:日
อุปสมบท:出家
ว่า:~と
เป็น:~である
การ:事
บวช:出家する
เพื่อ:~のために
ทดแทน:報いる
บุญ:徳、善行
คุณแม่:母
และ:と
ยก:上げる、与える
ผล:成果、利益
บุญ:徳、善行
ให้:~に
พ่อ:父
ที่:~に
เสียชีวิต:死亡した
ไปแล้ว:すでに

บุญは、ทำบุญ「徳を積む、お布施をする」で有名な言葉です。
仏教国のタイでは、善い行いをすること、お布施をすること、お供え物をすることなど、様々なทำบุญが生活の中に入っています。

ที่ผ่านมา:以前、これまでずっと
ได้:した
ทำ:する
อะไร:何、事
ที่:that
ลืม:忘れる
ตัวเอง:自分自身
ไป:~過ぎる
เยอะ:沢山
ก่อน:前に
บวช:出家
ก็:も
มี:ある
ทำให้:させる
แม่:母
ต้อง:せざるを得ない
เสียใจ:悲しむ
หลายเรื่อง:沢山の事
หลังจาก:~の後に
ที่:~の
ได้:した
บวช:出家する
แล้ว:したら
จะ:will
เป็น:なる
ลูก:息子
ที่ดี:良い

以上です。
こういう話を聞くと、タイでは、子が親を思う気持ちが強い気がします。

また、家族同士、また友達でも身内レベルまで親しい友達との結びつきも強いですね。
もちろん、個人差はありますが、日本では人間関係が若干希薄な気がしますね。

個人に独立心を求めるのは、欧米風の考え方で、
タイ人のお互いを頼り合うような感覚は、昔は日本もこうだったんじゃないかな、と思います。

ただ僕も、タイ人のように人と人との距離が近過ぎるのは、無理だな、と感じることもままあるのですが。。

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする