AFシーズン10がお披露目(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/entertainment/214254

เปิดตัว‘ทรู เอเอฟ ซีซั่น 10’ 24 นักล่าฝัน ครูใหญ่ พิธีกร กติกาใหม่
トゥルーAFシーズン10がお披露目。24人の挑戦者と新しい司会者
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 00:00 น.
2556年6月25日(火曜日)00時00分
ทรูวิชั่นส์ พลิกโฉมรายการ “ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 10”
トゥルービジョンは、番組「トゥルー アカデミーファンタジア シーズン10」を外観から全く違うものに変える
ปฏิวัติใหญ่ ใหม่ทุกเรื่อง
全てが革命的に変わる
โดยเปิดตัวนักล่าฝัน “ทรู เอเอฟ 10” ทั้งหมด 24 คน
全24人の挑戦者「True AF10」をお披露目した
ที่ดีพร้อมทั้งหน้าตา และเสียงร้อง พร้อมดึง
ルックスも歌声も良く、楽器も弾けるメンバーである
สุชาติ ชวางกูร นักร้องระดับกูรูมารับหน้าที่เป็น ’ครูใหญ่“ พร้อมเพิ่มความเข้มข้นด้วยกติกาใหม่
歌手のスチャート・チャワングクルが「校長」として参加し、新しいルールとともに強烈なインパクトをもたらす
อีกทั้งเสริมทัพด้วยพิธีกรรุ่นพี่มาร่วมเติมสีสันให้กับเวที
さらに、メンバーを強化するとともに、先輩達が司会者として参加し、ステージに彩りを添える。
ด้วย อาทิ
(先輩達とは)例えば、以下(のメンバー)である。
ตุ้ย-เกียรติกมล (ทรู เอเอฟ 3), ซานิ-นิภาภรณ์ (ทรู เอเอฟ 6),
トゥイ・キアットカモン(トゥルーAF3)、サーニ・ニパーポーン(トゥルーAF6)、
ปอ-อรรณพ (ทรู เอเอฟ 7), ต้น -ธนษิต (ทรู เอเอฟ 8)
ポー・アンノップ(トゥルーAF7)、トン・トンシット(トゥルーAF8)、
และ ไอซ์-ภรภัสสรณ์ (ทรู เอเอฟ 9)
そして、アイス・ポンパソーン(トゥルーAF9)
นอกจากนี้ผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ ๆ ของบ้านทรู เอเอฟ
この他にも、視聴者はトゥルーAFの新しい雰囲気に触れることになる。
ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นสตูดิโอทันสมัย
それは、外観が変わった最新のスタジオである
ตลอดจนความอลังการของคอนเสิร์ต ด้วยระบบแสง สี เสียง ตระการตา ทั้ง 12 สัปดาห์
(変化は)コンサートの装飾も含まれ、全12週、華やかなサウンド、照明システム(を鑑賞することになる)
และด้วยยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มทรูฯ
そしてトゥルー・グループのコンバージェンス・ライフスタイル戦略により、
จะทำให้แฟนรายการสามารถเข้าถึงความสนุกสนานแบบครบวงจร
番組のファンは様々な方法で楽しいコンテンツにアクセスできるようになる
ทั้งฟัง ดู โหลด โหวต แชต ผ่านโทรทัศน์ มือถือ และออนไลน์
テレビ、携帯、パソコンのインターネットを通して、視聴し、ダウンロード、投票、チャットもできる
ครบเต็มอิ่มทุกอรรถรส
全てを満足させるものである
เริ่มปฏิบัติการล่าฝันแล้ววันนี้และสามารถรับชมได้ทางเรียลิตี้ ทรู ช่อง 60
本日、挑戦者たちの活動はもう始まっており、リアリティ・トゥルーチャンネル60で視聴できる
และคมชัดในแบบเอชดี (HD) ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 120
また、トゥルービジョン・チャンネル120では、HD形式の高画質(画像の放送)である
และทุกวันเสาร์ 21.35 น. โมเดิร์นไนน์ ทีวี.
そして、毎週土曜日21時35分からモダンナインTVで(視聴できる)

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

เปิด:開く、公にする、開始する
ตัว:体、自身
‘ทรู เอเอฟ ซีซั่น 10’ :True AF Season10(AFはAcademy Fantasiaの略で、2004年から続く、歌手コンテストのリアリティTVショー)
24 :24
นัก:者
ล่า:探し求める、追い求める
ฝัน :夢
ครูใหญ่ :校長
พิธีกร :儀式の主催者
กติกา:規則、契約
ใหม่:新しい
意訳:トゥルーAFシーズン10がお披露目。24人の挑戦者と新しい司会者

เปิด「開く、公にする、開始する」ตัว「体、自身」は「お披露目」としました。
ครูใหญ่ 「校長」は、司会者のことだと思いますが、特に訳しませんでした。
この番組のタイトルに「アカデミー」と入っているので、学校の意味合いもあるのかもしれません。

ทรูวิชั่นส์ :True Visions、トゥルービジョン
พลิก:ひっくり返す、裏返す
โฉม:外観、容姿
รายการ :項目、目録、番組
“ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 10” :True Academy Fantasia Season10
意訳:トゥルービジョンは、番組「トゥルー アカデミーファンタジア シーズン10」を外観から全く違うものに変える
ปฏิวัติ:革命
ใหญ่ :大きい
ใหม่:新しい
ทุก:全ての
เรื่อง :主題
意訳:全てが革命的に変わる
โดย:によって
เปิดตัว:開始する、スタートする
นักล่าฝัน :挑戦者
“ทรู เอเอฟ 10” :True AF10
ทั้งหมด :全て
24 คน :24人
意訳:全24人の挑戦者「True AF10」をお披露目した

โดย「によって」は、この文が前の文に意味合い的にかかっている、というよりは、単に接続詞と考えたほうがいいかもしれません。

ที่:that(関係詞)
ดี:良い
พร้อม:同時に
ทั้ง:両方、全て
หน้าตา :容豹、顔つき
และ:と
เสียง:声
ร้อง :歌う
พร้อม:同時に
ดึง :引く、(楽器を)弾く
意訳:ルックスも歌声も良く、楽器も弾けるメンバーである

タイ語の修飾語は、名詞の後ろに付く、というのは鉄則のように考えていたのですが、
この文では、「顔」と「歌声」の修飾語であるดี「良い」が前に来ています。

สุชาติ ชวางกูร :スチャート・チャワングクル、2504年(仏暦)生まれ。アジアアマチュア歌謡コンテストで優勝した男性シンガー、現在は大学教授で、教育省に属する研究所に務める。
นักร้อง:歌手
ระดับ:レベル、段階
กู:俺(一人称)
รู:穴
มา:来る
รับหน้า:直面する、面接する
ที่:that(関係詞)
เป็น :である、になる
’ครูใหญ่“ :校長
พร้อม:同時に
เพิ่ม:加える、増やす
ความ:事
เข้มข้น:強烈な、濃い
ด้วย:ともに
กติกา:規則、契約
ใหม่ :新しい
意訳:歌手のスチャート・チャワングクルが「校長」として参加し、新しいルールとともに強烈なインパクトをもたらす

กู「俺(一人称)」รู「穴」は、このままだと意味不明ですし、どう訳していいか分かりませんでした。
รับหน้า「直面する、面接する」は「参加する」としました。
เพิ่ม「加える、増やす」ความ「事」เข้มข้น「強烈な、濃い」は、「強烈なインパクトをもたらす」としました。

อีก:もっと、さらに
ทั้ง:両方、全部
เสริม:増強する、強化する
ทัพ:軍隊
ด้วย:とともに
พิธีกร:司会者、儀式の主催者
รุ่น:世代、若い
พี่:年上の
มา:来る
ร่วม:参加する
เติม:加える、注ぐ
สี:色
สัน:背、山嶺
ให้:与える
กับ:と
เวที:舞台、ステージ
意訳:さらに、メンバーを強化するとともに、先輩達が司会者として参加し、ステージに彩りを添える。

ทัพ「軍隊」は「メンバー」としました。英語でもsquadを「チーム」のような意味で使うのと同じ感じですね。
รุ่น「世代、若い」พี่「年上の」は「先輩たち」としました。
เติม「加える、注ぐ」สี「色」สัน「背、山嶺」ให้「与える」กับ「と」เวที「舞台、ステージ」は、「ステージに彩りを添える」としました。

ด้วย :とともに
อาทิ :~を始めとして、例えば
意訳:(先輩達とは)例えば、以下(のメンバー)である。
ตุ้ย-เกียรติกมล (ทรู เอเอฟ 3), :トゥイ・キアットカモン(トゥルーAF3)、
ซานิ-นิภาภรณ์ (ทรู เอเอฟ 6), :サーニ・ニパーポーン(トゥルーAF6)、
ปอ-อรรณพ (ทรู เอเอฟ 7), :ポー・アンノップ(トゥルーAF7)、
ต้น -ธนษิต (ทรู เอเอฟ 8) :トン・トンシット(トゥルーAF8)、
และ :そして
ไอซ์-ภรภัสสรณ์ (ทรู เอเอฟ 9):アイス・ポンパソーン(トゥルーAF9)
นอกจากนี้:この他に
ผู้ชม:観衆、視聴者
จะได้:得ることになる
สัมผัส:接触
บรรยากาศ:雰囲気
ใหม่ ๆ :新しい
ของ:の
บ้าน:家
ทรู :トゥルー
เอเอฟ :AF
意訳:この他にも、視聴者はトゥルーAFの新しい雰囲気に触れることになる。
ที่:that(関係詞)
เปลี่ยน:変える
รูป:画像、絵
ลักษณ์:性質、形状、外観
เป็น:である
สตูดิโอ:studio、スタジオ
ทัน:間に合う、追いつく
สมัย :時代
意訳:それは、外観が変わった最新のスタジオである

ทัน「間に合う、追いつく」สมัย 「時代」は「最新の」としました。

ตลอดจน:~に至るまで、含めて
ความ:事
อลังการ:装飾
ของ:の
คอนเสิร์ต :concert、コンサート
ด้วย:とともに
ระบบ:システム、体制、制度
แสง :光、照明
สี :色
เสียง :音、サウンド
ตระการตา :華やかな、華麗な
ทั้ง :両方、全ての
12 สัปดาห์ :12週間
意訳:(変化は)コンサートの装飾も含まれ、全12週、華やかなサウンド、照明システム(を鑑賞することになる)

この文は、前の文の「視聴者は新しい雰囲気に触れることになる」にかかっているかと思います。

และ:と、そして
ด้วย:とともに
ยุทธศาสตร์:戦略
คอนเวอร์เจนซ์:convergence、コンバージェンス、収束、集中
ไลฟ์สไตล์:lifestyle、ライフスタイル
ของ:の
กลุ่ม:グループ
ทรูฯ :トゥルー
意訳:そしてトゥルー・グループのコンバージェンス・ライフスタイル戦略により、

「convergence lifestyle、コンバージェンス・ライフスタイル」というのは、トゥルー・グループのキャッチフレーズのようで、
トゥルー・グループに様々なサービスを集約させることで、利用者の利便性を高める、という意味合いのようです。

จะ:will
ทำให้:させる
แฟน:ファン
รายการ:項目、目録、番組
สามารถ:できる
เข้าถึง:~にアクセスする
ความ:事
สนุกสนาน:楽しい、面白い
แบบ:~のように、形式
ครบ:完全な、全部揃った
วงจร :回路、回線
意訳:番組のファンは様々な方法で楽しいコンテンツにアクセスできるようになる

ความ「事」สนุกสนาน「楽しい、面白い」は「楽しいコンテンツ」としました。
ครบ「完全な、全部揃った」วงจร 「回路、回線」は「様々な方法」としました。

ทั้ง:両方、全部
ฟัง :聴く
ดู :見る
โหลด :load、ダウンロードする
โหวต :vote、投票する
แชต :chat、チャットする
ผ่าน:~を通して
โทรทัศน์ :テレビ
มือถือ :携帯電話
และ:と
ออนไลน์ :online、オンライン、インターネット
意訳:テレビ、携帯、パソコンのインターネットを通して、視聴し、ダウンロード、投票、チャットもできる
ครบ:完全な、全部揃った
เต็มอิ่ม:満腹する
ทุก:全部の
อรรถ:目的、意図、原因、事件、物、利益
รส :味、風味、趣き
意訳:全てを満足させるものである
เริ่ม:始める
ปฏิบัติการ:行動、活動
ล่า:追い求める
ฝัน:夢
แล้ว:すでに
วันนี้:今日
และ:そして
สามารถ:できる
รับ:受け取る
ชม:鑑賞する
ได้:した、できる
ทาง:方向
เรียลิตี้ :reality、リアリティ
ทรู :トゥルー
ช่อง 60 :チャンネル60
意訳:本日、挑戦者たちの活動はもう始まっており、リアリティ・トゥルーチャンネル60で視聴できる

ปฏิบัติการ「行動、活動」ล่า「追い求める」ฝัน「夢」は、「挑戦者たちの活動」としました。

และ:と
คม:鋭い
ชัด:明確な、はっきりした
ใน:内
แบบ:形式
เอชดี (HD) :HD
ทาง:方向
ทรูวิชั่นส์ :TrueVision、トゥルービジョン
ช่อง 120 :チャンネル120
意訳:また、トゥルービジョン・チャンネル120では、HD形式の高画質(画像の放送)である

คม「鋭い」ชัด「明確な、はっきりした」は、画質のことだと思うので、「高画質」としました。

และ:と
ทุก:全ての
วันเสาร์ :土曜日
21.35 น. :21時35分
โมเดิร์นไนน์ ทีวี.:ModernNine TV、モダンナインTV
意訳:そして、毎週土曜日21時35分からモダンナインTVで(視聴できる)

以上です。
この「アカデミーファンタジア」は、シーズン10に入るということで、10年続いてる長寿人気番組で、
ここから何人も有名タレントを輩出しているようです。
トゥルーのちらしの記事にでてきた「グリーン AF5」もそうですね。

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする